نمایش یک نتیجه

افغانستان

  • الیاف:  پشمی
  • طرح‌: شامل موتیف‌های قبیله‌ای و هنرمندانه می‌باشد.
  • رنگ‌های غالب :  عمدتاً سرخ، آبی و قهوه‌ای است.