نمایش یک نتیجه

هندوستان

  • طرح:  طرح‌های گل و بته‌ای، دستچینی
  •  نقش‌: شامل نقش های مذهبی
  • الیاف: شامل  پنبه، پشم و ابریشم.