نمایش یک نتیجه

فرش قشقایی

  • رنگ زمینه:  قرمز- قهو ه ای معمولی
  • الگو: تاریخ و یادبود قشقایی شامل نقش هایی از انسان، حیوانات چهار پا، پرندگان، درختان و گل ها