نمایش دادن همه 6 نتیجه

ازبکستان

 • الیاف : شامل  الیاف پشمی
 • طرح : طرح‌های آن‌ها شامل موتیف‌های هنری، جغرافیایی و مذهبی
 •  رنگ‌: شامل رنگ های زنده و قرمز برجسته

افغانستان

 • الیاف:  پشمی
 • طرح‌: شامل موتیف‌های قبیله‌ای و هنرمندانه می‌باشد.
 • رنگ‌های غالب :  عمدتاً سرخ، آبی و قهوه‌ای است.

پاکستان

 • الیاف:  پنبه، پشم و ابریشم
 • طرح‌های:  شامل موتیف‌ها و نقش‌های هندی و اسلامی با رنگ‌های جذاب و زنده

ترکیه

 • الیاف: تهیه شده از الیاف پشمی
 • طرح‌: شامل طرح های گل و بته‌ای، عقاب و کلاه‌های عثمانی تزیین شده‌
 •  بافت:  معمولاً فرش دستباف یا ماشینی

چینی

 • الیاف: شامل الیاف پنبه، پشم و ابریشم
 • طرح‌: نقش‌های گل و بته‌ای، اساطیر و موتیف‌های سنتی چینی

هندوستان

 • طرح:  طرح‌های گل و بته‌ای، دستچینی
 •  نقش‌: شامل نقش های مذهبی
 • الیاف: شامل  پنبه، پشم و ابریشم.