نمایش یک نتیجه

چینی

  • الیاف: شامل الیاف پنبه، پشم و ابریشم
  • طرح‌: نقش‌های گل و بته‌ای، اساطیر و موتیف‌های سنتی چینی