نمایش یک نتیجه

ازبکستان

  • الیاف : شامل  الیاف پشمی
  • طرح : طرح‌های آن‌ها شامل موتیف‌های هنری، جغرافیایی و مذهبی
  •  رنگ‌: شامل رنگ های زنده و قرمز برجسته