نمایش یک نتیجه

پاکستان

  • الیاف:  پنبه، پشم و ابریشم
  • طرح‌های:  شامل موتیف‌ها و نقش‌های هندی و اسلامی با رنگ‌های جذاب و زنده